راهنمای کامل سینی کابل برای مهندسان و طراحان برق

چگونه سینی کابل را طراحی کنیم؟

 بیشتر پروژه ها تقریباً در ابتدای طراحی سینی کابل تعریف می شوند. برای پروژه هایی که قبل از شروع طراحی 100 درصد تعریف نشده اند ، هزینه و زمان استفاده شده برای مقابله با تغییرات مداوم در مراحل مهندسی و پیش نویس طراحی ، برای سیستم های سیم کشی سینی کابل نسبت به سیستم های سیم کشی کانال بطور قابل ملاحظه ای کمتر است.

 

 

 

 

برای بدست آوردن ظرفیت فضای اضافی سیم کشی ، لازم است تا عرض یک سینی کابل را تغییر دهید. وقتی بانک های مجاری درگیر می شوند ، تغییر یک مشکل پیچیده است. نقشه های نهایی برای سیستم سیم کشی سینی کابل ممکن است سریعتر از سیستم سیم کشی مجرا تکمیل و برای پیشنهاد یا ساخت ارسال شود. سینی های کابل روند طراحی سیستم سیم کشی را ساده می کنند و تعداد جزئیات را کاهش می دهند. سیستم های سیم کشی سینی کابل طراحی شده به کمک رایانه بسیار مناسب هستند. برای کنترل پرشدن کابل در سینی کابل ممکن است از یک برنامه مدیریت سیم کشی مبتنی بر spread استفاده شود. در حالی که ممکن است از چنین سیستمی برای کنترل پرشدن مجرا نیز استفاده شود ، تعداد زیادی از مجاری مجزا باید کنترل شود. برای یک سیستم سیم کشی با ظرفیت برابر ، باید فقط چند بار سینی کابل را کنترل کرد.

                                                                                        

 

مناطق اختصاصی نصب سینی کابل به سایر رشته های مهندسی هشدار می دهند تا از طراحی هایی که باعث ایجاد درگیری تجهیزات و مواد در این مناطق می شود جلوگیری کنند !! با افزودن مدارهای بیشتر ، ناحیه نصب سینی کابل فقط چند اینچ افزایش می یابد. فضای مورد نیاز برای مجراهای اضافی مورد نیاز بسیار بیشتر خواهد بود.

این واقعیت که یک کابل می تواند به راحتی از هر کجای مسیر خود به سینی کابل وارد و خارج شود ، امکاناتی بی نظیر را فراهم می کند که طراحی های بسیار انعطاف پذیری را ارائه می دهند.

 

یک سینی کابل با عرض 450 میلیمتر دارای فضای پرکردن 525 میلیمترمربع است. برای به دست آوردن این سطح مجاز پر کردن ، مجرای 175-75 میلیمتر از روش خاصی استفاده می شود (175 × 73.75 میلیمترمربع = 516 میلیمترمربع). فضای مصرفی کابلهای چندرسانای عایق 600 ولتی که برای استفاده در سینی کابل ذکر شده است بیشتر از فضای مصرفی هادی های جداگانه عایق 600 ولتی است که در کانال استفاده می شود.برآورد فضای مصرفی به سیستم های عایق ، مواد روکش و ساختار کابل بستگی دارد.

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: تهران – خیابان سمیه – نبش موسوی – ساختمان سعید- طبقه 4 واحد 51

تلفکس: 86074195-86074027-86074336

ارتباط در واتساپ : 09335144488

ایمیل:‌ info@elconco.com

Search